Cenovnik

Cenovnik depadans

Vrsta usluge

Vrsta sobe

Cena u din.

Prenoćište sa doručkom po osobi i danu

Trokrevetna - tri osobe

1.750,00

Trokrevetna - dve osobe

2.150,00

Trokrevetna - jedna osoba

2.550,00

Pansion po osobi i danu

Trokrevetna - tri osobe

2.400,00

Trokrevetna - dve osobe

2.750,00

Trokrevetna - jedna osoba

3.050,00

Bolesnički dan po osobi

Trokrevetna - tri osobe

2.800,00

Trokrevetna - dve osobe

3.050,00

Trokrevetna - jedna osoba

3.550,00

Pun pansion i polupansion izdajemo za boravak duži od 3 dana.
U svaku uslugu je uključeno  korišćenje bazena.
Deca do 3 godine ne plaćaju boravak, a deca od 3 do 10 godina plaćaju 50% od važeće cene boravka, izuzev ako koriste usluge b.o. dana što podrazumeva cenu bez popusta.
Boravišna taksa za svaki dan boravka iznosi 110,00 dinara, a osiguranje gosta staje 10,00 dinara po osobi i danu.
Deca od 7 do 15 godina plaćaju 50% iznosa od pune cene boravišne takse, a pacijenti preko Fonda (rzzo) ne plaćaju boravišnu taksu.
Kod konkretnih (pojedinačnih) sklapanja ugovora, cene su podložne korekciji u zavisnosti od: broja korisnika usluga, vrste usluga, termina korišćenja usluga i vremenskog trajanja usluga. Primena je isključivo pod ingerencijom direktora SB“Termal “Vrdnik.

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727