Cenovnik

Cenovnik medicinskih usluga

VRSTA USLUGE

CENA u din.

Participacija

50,00

Pregled lekara specijaliste fizijatra

3.000,00

Ultrazvuk mekih tkiva

2.500,00

Injekcija intramuskularno

500,00

Injekcija intravenski

800,00

Merenje krvnog pritiska

700,00

Previjanje-vađenje krpelja

800,00

Fiksacioni zavoj

800,00

ЕКG

500,00

ŠUК

500,00

Laser akupunktura

1.000,00

Laser

1.000,00

Inhalacija

500,00

Pokretna traka 20 minuta

500,00

Biofriz

200,00

Aplikacija kapi (uho, око)

500,00

Ispiranje uha

600,00

Blokada aplikacija leka intraartik)

2.500,00

- HIDRO TERAPIJA

Тerapijski bazen

500,00

Hidrogalvanska kada

700,00

Habbard kada

700,00

Biserna kupka

700,00

Parcijalna podvodna masaža

800,00

Parcijalna podvodna masaža - PIOS

600,00

Parcijalna ručna masaža - PIOS

1.000,00

Četvoroćelijske kupke

600,00

Haufe (Izolovane) kupke

500,00

- TERMO TERAPIJA

Aplikacija parafina po segmentu

600,00

Krio terapija

400,00

Tekar

2.500,00

Terapeutska "Harta Joga" - individualni čas 90 min.

4.000,00

- ELEKTRO TERAPIJA

Stabilna galvanizacija

800,00

Elektroforeza lekova

850,00

DDS

800,00

IF

800,00

Ultrazvuk

850,00

Ultrazvuk subakvalni

800,00

Ultrazvuk sa lekom - Sonoforenza

900,00

Elektrostimulacija

800,00

IC soluks

700,00

Magnetna terapija

850,00

TENS

800,00

- KINEZITERAPIJA

Funkcionalni status

1.200,00

Vežbe opšte kondicije

750,00

Vežbe za GE-„C“

800,00

Vežbe za DE-„LS“

800,00

Vežbe koordinacije

800,00

Vežbe korekcije hoda

800,00

Vežbe korekcije ravnoteže

850,00

Aktivne vežbe

800,00

Aktivno-podpomognute vežbe

850,00

Pasivne vežbe

1.200,00

Vežbe za deformitet kod dece (skolioze)

1.200,00

Program za hemiplegiju

1.500,00

Individualni rad sa decom (JUVEN, ARTRIT; DCP)

1.200,00

Vežbe na spravama ili ergobiciklu

800,00

Obuka hoda sa štakama

700,00

Vežbe hoda u razboju

700,00

Statičke vežbe

1.200,00

- VANSTANDARDNE USLUGE

Opšta relaksaciona masaža 60minuta

2.500,00

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik

ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@

gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727