Terapije

Naše terapije mogu Vam pomoći da se oporavite, povratite svoje psihofizičko stanje, odličnu formu i izgled. U radu koristimo:

 • HIDROTERAPIJE
 • TERMOTERAPIJE
 • ELEKTRO I MAGNETO TERAPIJE
 • KINEZITERAPIJE
 • SHOCK WAVE TERAPIJA
 • AKUPUNKTURA

Usluge koje nudimo

HIDROTERAPIJE

− terapijski bazen
− parcijalna podvodna masaža
− opšta podvodna masaža
− habard kada
− hidrogalvanska kada
− biserna kada

TERMOTERAPIJA

− aplikacija parafina po segmentu
− krio terapija
− Bioptron Pro-lampa
− IC Soluks

ELEKTROTERAPIJA

− stabilna galvanizacija
− elektroforeza lekova
− dijadinamične struje
− interferentne struje
− ultrazvuk
− subakvalni ultrazvuk
− ultrazvuk sa lekom-sonoforeza
− elektrostimulacija
− magnetoterapija
− TENS

KINEZITERAPIJA

− funkcionalni status
− vežbe opšte kondicije
− vežbe za cervikalni deo kičme
− vežbe za lumbosakralni deo kičme
− vežbe koordinacije
− vežbe korekcije hoda
− aktivne vežbe
− aktivno-potpomognute vežbe
− pasivne vežbe
− vežbe za deformitete kod dece(skolioza,kifoza,ravna stopala,…)
− program za hemiplegiju
− individualni rad sa decom (juvenilni arthritis, cerebrala…)
− vežbe na spravama ili ergobiciklu
− obuka hoda sa štakama
− vežbe hoda u razboju
− statičke vežbe

SHOCK WAVE TERAPIJA

− sve hronične upale tetivnih pripoja
− bol ramena sa ili bez kacifikacija
− calcar calcanei (okoštavanje pripoja uzdužnog svoda stopala na peti)
− patelarna tendinopatija (skakačko koleno)
− radijalni-ulnarni humeralni epikondilitis (teniski/golferski lakat)
− zapaljenje pripoja Ahilove tetive
− proksimalni iliotibijalni tetivni sindrom (trohanterično insertni tendinitis)

AKUPUNKTURA

− glavobolja
− nuralgija trigeminusa
− pareza facijalisa (rani stadijumi)
− pareza usled moždanog šloga
− periferne neuropatije
− noćno mokrenje (posle 5. godine kod dece)
− interkostalne neuralgije
− cervikobrahijalni sindrom, išijas
− bolovi u cercikalnom I lummbalnom segmentu,osteoarthritis kod bolnih stanja
− kod asmatičara, hipertoničara
− inkontintinencije urina
− Insomnije, depresije, facijalni tikovi
− multipla skleroza
− Parkinsonizmus
− postherpetična neuralgija
− hronični sinuzitisi
− migrene

Usluge koje još nudimo

Dijagnostika

Vrhunski tim stručnjaka pre određivanja Vaše terapije obaviće detaljan pregled i analize. Uradićemo dijagnostički ultrazvuk mekotkivnih struktura zglobova, mišića i nerava (rame, lakat, kuk, koleno, skočni zglob, Ahilova tetiva…), merenje gustine kostiju na najmodernijem DEXA aparatu, kao i potrebne laboratorijske analize.

INDIKACIJE

Lečimo i ublažavamo tegobe kod mnogih oboljenja a najpoznatiji smo kada su u pitanju:

 • REUMATOLOŠKA OBOLJENJA
 • OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA
 • ORTOPEDSKA OBOLJENJA
 • SPORTSKA MEDICINA I OBOLJENJA NASTALA USLED TRAUMA (SPORTSKE POVREDE, SAOBRAĆAJNE I DRUGE NEZGODE…)

 

TERAPIJE

Naše terapije mogu Vam pomoći da se oporavite, povratite svoje psihofizičko stanje, odličnu formu i izgled.

 • HIDROTERAPIJE
 • TERMOTERAPIJE
 • ELEKTROTERAPIJA
 • KINEZITERAPIJE
 • SHOCK WAVE TERAPIJA
 • AKUPUNKTURA
TERMALNA VODA

Lekovitost naše termalne vode potvrđena je još 1930. godine.

Koristi se u brojnim terapijama koje primenjujemo a dostupna je kako u terapeutskim bazenima i kadama tako i u ukupno 6 bazena od kojih je jedan olimpijski a unutrašnji bazen je najveći zatvoreni bazen u Srbiji. Imamo i dva spoljašnja i jedan unutrašnji bazen za decu. Temperatura vode u bazenima je blizu  30°C u zimskim danima i 33 °C tokom leta.

HIPERBARIČNA KOMORA
Veliki broj bolesti i stanja u svojoj osnovi ima nedostatak kiseonika – hipoksiju -uzrokovanu različitim mehanizmima. Bilo da je u pitanju primarni uzrok bolesti ili njena posledica, osnovno je ukloniti taj nedostatak, kako bi ćelije tkiva mogle preživeti i ponovno uspostaviti normalne funkcije. Kako je nedostatak kiseonika opasan za svaku ćeliju, jasno je otkuda veliki interes i vrlo široka primenjivost hiperbaričnog kiseonika kao leka.
RELAKSACIJA I MASAŽA

SB ”Termal” raspolaže sa ukupno 6 bazena sa termomineralnom lekovitom vodom a boravak u njima i blagodeti tople vode učiniće vaše telo manje napetim, a Vaš um osloboditi stresa.

Takođe, možete se opustiti i u sauni, tepidarijumu, uživati u čarima parcijalne i opšte klasične i podvodne masaže, Za Vas smo opremili i vrhunsku fitness salu koja može odgovoriti kako zahtevima rekreativaca, tako i vrhunskih sportista.

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727