Hiperbarična OKSIGENACIJA

Veliki broj bolesti i stanja u svojoj osnovi ima nedostatak kiseonika – hipoksiju -uzrokovanu različitim mehanizmima. Bilo da je u pitanju primarni uzrok bolesti ili njena posledica, osnovno je ukloniti taj nedostatak, kako bi ćelije tkiva mogle preživeti i ponovno uspostaviti normalne funkcije. Kako je nedostatak kiseonika opasan za svaku ćeliju, jasno je otkuda veliki interes i vrlo široka primenjivost hiperbaričnog kiseonika kao leka.

HIPERBARIČNA KOMORA

Primena vazduha pod povišenim pritiskom sa ciljem lečenja određenih respiratornih bolesti datira još u davnu 1662. godinu. Prva upotreba kiseonika u medicinske svrhe bila je 1794. godine od strane Boddoes-a, dok je prvi članak koji opisuje primenu hiperbaričnog kiseonika (HBOT) objavljen od strane Fontaine-a 1879. godine. Ne postoji lek kojim bi se mogla povećati količina kiseonika u krvi. Jedini za sada poznati način, utemeljen na povećanju količine kiseonika rastvorenog u krvi pri povišenom pritisku je hiperbarična oksigenacija (HBOT). To je naučno utemeljena metoda lečenja koja se sprovodi udisanjem čistog medicinskog (100%) kiseonika u hiperbaričnoj komori pri pritisku većem od jednog bara, što je vrednost normalnog  pritiska na nivou mora. Udisanjem hiperbaričnog kiseonika dobijemo i do 20 puta više kiseonika rastvorenog u krvi nego li udisanjem vazduha (normalno disanje) ili tri do četiri puta više nego udisanjem kiseonika pri normalnom pritisku. Difuzijom kiseonika rastvorenog u krvi prema tkivima, velikom brzinom se ispravlja lokalna i/ili opšta hipoksija (nedostatak kiseonika u tkivima).

 

ZAŠTO NAM JE POTREBNA TERAPIJA HIPERBARIČNIM KISEONIKOM?

Veliki broj bolesti i stanja u svojoj osnovi ima nedostatak kiseonika – hipoksiju -uzrokovanu različitim mehanizmima. Bilo da je u pitanju primarni uzrok bolesti ili njena posledica, osnovno je ukloniti taj nedostatak, kako bi ćelije tkiva mogle preživeti i ponovno uspostaviti normalne funkcije. Kako je nedostatak kiseonika opasan za svaku ćeliju, jasno je otkuda veliki interes i vrlo široka primenjivost hiperbaričnog kiseonika kao leka.

KOJI SU FIZIOLOŠKI EFEKTI HBOT?

 • povećava količinu kiseonika u ćelijama na račun fizički rastvorenog kiseonika u plazmi čime se koriguje hipoksija i smanjuje upalna reakcija tkiva;
 • poboljšava cirkulaciju krvi, smanjujući gustinu plazme, povećavajući
 • elastičnost opne crvenih krvnih zrnaca, smanjujući lepljivost trombocita i belih krvnih ćelija, te ubrzanjem stvaranja mreže novih krvnih kapilara (neoangiogeneza);
 • dovodi do odstranjenja gasnih mehurića iz organizma, što je od velike važnosti kod ronilaca i gasne embolije;
 • povećava odbrambene sposobnosti organizma, jer povećava sposobnost belih krvnih ćelija, zaustavlja rast bakterija i ubija ih, pri čemu je to delovanje najviše izraženo kod bakterija koje ne mogu živeti u prisustvu kiseonika;
 • pojačava delovanje nekih antibiotika i drugih lekova;
 • ima snažan uticaj na smanjenje otoka jer izaziva sužavanje krvnih sudova, što je od velikog značaja za lečenje mnogih bolesti i stanja;
 • podiže nivo odbrane organizma protiv opasnih oblika kiseonika (slobodnih kiseoničnih radikala), čime usporava procese starenja ćelije;
 • povećava osetljivost ćelija zloćudnih tumora na zračenje i smanjuje propratne efekte zračenja;
 • oporavlja produkciju kolagena i omogućava stvaranje potke novom tkivu te tako ubrzava regeneraciju kožnog i potkožnog tkiva i zarastanje rana;
 • ubrzava oporavak kod povrede kostiju (osteogenezu);
 • omogućuje brži oporavak sportista nakon povreda;
 • poboljšava mentalne funkcije i skraćuje vreme provođenja nervnih impulsa;

INDIKACIJE

Brojne su indikacije za primenu hiperbarične oksigenacije. Za neke bolesti je HBOT lek izbora, za neke pomoćna terapija a sve češće se primenjuje i kod zdravih ljudi u cilju prevencije bolesti i poboljšanja opšteg psiho-fizičkog statusa. Obzirom na mehanizam delovanja i navedene efekte HBO terapije, gotovo da nema oblasti medicine u kojoj se danas ne primenjuje hiperbarična oksigenacija.

Urgentna medicina: gasna gangrena, arterijska gasna embolija, trovanje ugljen-monoksidom i cijanidima, dekompresiona bolest, akutne traumatske ishemije (crush povrede i compartment sindrom), sepsa

Hirurgija: infekcije mekih tkiva, nekrotizirajući fascitis, hronične rane, arterijski, venski i mešoviti ulkusi, dijabetično stopalo, dijabetična flegmona, gangrena, dekubitus

Vaskularna hirurgija: ateroskleroza, akutna i hronična arterijska insuficijencija, ishemijske promene donjih ekstremiteta, Mb Buerger, Mb Raynaud, vaskulitis

Neurologija: Multipla skleroza, Migrena, Cluster glavobolje, polineuropatije različite etiologije (dijabetična, alkoholna, medikamentozna), stanja posle CVI (šloga), neuralgija trigeminusa, Parkinsonova bolest, demencija

Dermatovenerologija: pioderma gangrenosum, psorijaza

Reumatologija: sistemska skleroza, osteoporoza, reumatoidni artrit, lupus, fibromialgija

Ortopedija i traumatologija: disbarična osteonekroza, aseptična nekroza glave butne kosti i humerusa, hronični refraktorni osteomijelitis

Plastična i rekonstruktivna hirurgija: kompromitovani kožni transplantati, opekotine, promrzline

Urologija: Gangrena Fournier, postradijacioni cistitis, vaskularna impotencija

Ginekologija: sterilitet

ORL: akutna gluvoća, maligni otitis externa, tinnitus, Bellova paraliza

Oftalmologija: okluzija centralne retinalne arterije

Hematologija: teška anemija

Gastroenterologija: ulcerozni kolitis i Kronova bolest

Sportska medicina: tretiranje sportskih povreda, ubrzan oporavak nakon iscrpljujućih takmičenja i treninga

Pedijatrija: Cerebralna paraliza, autizam

Onkologija: postradijaciona nekroza kože i mekih tkiva (mozak, dojka, koža, GiT, kolon), povećanje radiosenzitivnosti tumorskog tkiva

Fizikalna medicina i rehabilitacija: u rehabilitaciji kod moždanog udara, koronarne bolesti, perifernih vaskularnih bolesti, pareze i paraplegije, toksične encefalopatije, algodistrofičnog sindroma

Neurohirurgija: cerebralni apsces, traumatske povrede mozga

Stomatologija: osteomijelitis mandibule, infekcije nakon hirurških intervencija i ekstrakcije zuba, pre i posle ugradnje implanta

Anti-aging

KONTRAINDIKACIJE I NEŽELJENI EFEKTI TRETMANA

Kiseonik je lek i kao takav ima: indikacije, kontraindikacije (apsolutne i relativne), doziranje i način upotrebe, mehanizam delovanja, moguća neželjena dejstva i interakcije sa drugim lekovima.

Apsolutne kontraindikacije:

 • Nesanirani pneumotoraks
 • Određene vrste lekova: citostatici(bleomycin, cisplatin, doxorubicin), disulfiram, sulfamylon

Relativne kontraindikacije:

 • astma, HOBP, bulozne promene na plućima
 • visoka febrilnost
 • infekcija gornjih disajnih puteva
 • epilepsija
 • trudnoća
 • konvulzivni napadi
 • kongenitalna sferocitoza
 • disfunkcija Eustahijeve tube
 • klaustrofobija
 • pace maker ili epiduralni kateter

Važno je napomenuti da je za pacijente koji imaju neku od relativnih kontraindikacija potrebno ispuniti određene uslove koji prethode tretmanu HBO i da se nakon toga tretman može sprovesti bezbedno.

Mogući simptomi ili nuspojave nakon HBOT uključuju umor, blagu vrtoglavicu ili nesvesticu.

Neželjena dejstva HBOT su jako retka ali se mogu javiti:

 • Oštećenje pluća-barotrauma
 • Barotrauma uva-ruptura bubne opne
 • Barotrauma sinusa
 • Problemi sa vidom-kratkotrajna miopija
 • Kiseonične konvulzije

Adekvatna procena pre primene HBO terapije, priprema za terapiju, pravilno doziranje i protokoli koji su prilagođeni stanju pacijenta, smanjuju mogućnost nastanka komplikacija na minimum. U tom cilju je neophodna i saradnja pacijenta i poštovanje uputstva.

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Molimo Vas da pre početka tretmana detaljno pročitate uputstvo za pacijente i da se u cilju efikasnosti i bezbednosti tokom terapije, ponašate u skladu sa preporukama.

Kod kuće operite kosu i okupajte se, kako biste sa sebe uklonili tragove nečistoće, masnoće i kozmetičkih sredstava.

Telo ne smete mazati kozmetičkim sredstvima i  koristiti preparate za kosu (gel, ulje i lak).

Ne koristiti mleko i ulje za telo, kreme, šminku, parfeme i slično.

Nokti vam moraju biti čisti i uredno podrezani.

Na tretman nemojte dolaziti sa nakitom. Poželjno je da sav nakit ostavite kod kuće.

Skinite slušni aparat, sočiva, naočare, zubne proteze i druge proteze pre ulaska ukomoru.

Vaša odeća mora biti 100% pamučna.

Ukoliko imate rane, one trebaju da budu tretirane i obrađene u previjalištu pre ulaska u komoru.

Na dan terapije ishrana treba da bude lagana, bez namirnica koje nadimaju, gaziranih i alkoholnih pića.

Ne smete biti gladni pre početka terapije u komori.

Ne upotrebljavati sredstva koja smanjuju uračunljivost (alkohol, opojnasredstva…).

Obavezno upotrebljavajte Vašu redovnu terapiju kako je propisano.

Ukoliko primate insulin, zabranjena je upotreba 1 sat pre HBO terapije. Uskladite primanje insulinske terapije.

Zabranjena je konzumacija cigareta 2 sata pre, kao i 2-4 sata posle HBOT.

Obavite sve Vaše fiziološke potrebe pre početka tretmana u komori.

TOKOM TRETMANA U HIPERBARIČNOJ KOMORI

Kako pritisak unutar komore bude rastao, imaćete osećaj da su Vam uši začepljene, tj. zapušene. Da biste se oslobodili ovog osećaja, stisnite nos palcem i kažiprstom, zatvorite usta i dunite u nos, dok Vam se uši ne adaptiraju. Pritisak se u ušima može izjednačiti i gutanjem pljuvačke ili zevanjem. Ako ne uspete, obavezno se obratite medicinskom osoblju. Pažljivo slušajte i sledite uputstva osoblja.

Efikasnost HBO tretmana zavisi i od ritma Vašeg disanja. Potpuno se opustite idišite normalno, spontano i bez forsiranja.

Pred kraj terapije dolazi do snižavanja pritiska u komori i osetićete kako Vam pucketa u ušima. Možete gutati i zevati ali ne smete zapušiti nos i usta i duvati. U ovoj fazi dolazi do spontanog izjednačavanja pritiska i potrebno je da dišete normalno i nipošto ne smete zadržavati dah.

Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi terapije u komori ili sumnje da nešto nije u redu, odmah se obratite medicinskom osoblju. Isto se odnosi i na prijavljivanje eventualnih smetnji pre i nakon tretmana u komori o kojima mora biti obavešten ordinirajući lekar.

NAKON HBO TERAPIJE Potrebno je da nakon terapije u komori, 15 minuta provedete u krugu ustanove. Najmanje 24 sata nakon sprovedenog HBO tretmana zabranjeno je ronjenje, let avionom kao i penjanje na velike nadmorske visine. Sve ostale aktivnosti nakon terapije možete potpuno normalno obavljati.    

ZABRANJENI PREDMETI I MATERIJE U BAROKOMORI

 • Aftershave D
 • Alkohol D
 • Baterije sa nezaštićenim provodnicima F
 • Cigarete, cigare, sve vrste duvana F
 • Eksplozivne materije F
 • Električni uređaji uključujući mobilne telephone, radio uređaje i td.
 • Grejači za ruke i noge(hemijski, električni)
 • Hemijska sredstva za čišćenje na pr. trihloretilen, freon D
 • Lak i gel za kosu, ulje za telo
 • Lekovi (sem onih koji su propisani od strane lekara) P
 • Lepkovi F
 • Lubrikanti, masti i tečnosti na bazi petroleja F
 • Metalni predmeti, nakit F
 • Novine F
 • Odeća, posteljina, jastuci i dušeci koji nisu 100% pamučni ili nisu predviđeni za upotrebu u hiperbaričnim uslovima
 • Penkala M
 • Praškovi za čišćenje C
 • Proteze P
 • Upaljači, šibice F
 • Satovi koji nisu ronilački L
 • Slušni aparati L
 • Sprejevi D
 • Stakleni termometri, uključujući i baterije koje sadrže živu C
 • Šećer i druge zapaljive namirnice E
 • Šminka F
 • Termos, zatvorene flašice      

Legenda:

C – mogućnost oštećenja komore

D – kontaminacija okruženja

E – rizik od eksplozije

F – izvor vatre ili zapaljiva supstanca

L – može biti polomljeno ili oštećeno pritiskom

M – može dovesti do nereda

P – utiče na sposobnost i zdravlje

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727