Cenovnik

Cenovnik rekreativnih, fitness, wellness i grupnih usluga

NAZIV USLUGE

VREME KORIŠĆENJA

CENA

FITNES SALA (organizovane grupe 3h nedeljno)

mesec dana

20.000,00

FITNES SALA (pojedinačna karta)

mesec dana

3.500,00

FITNES SALA (pojedinačna karta)

dnevna karta

500,00

FITNES SALA, SAUNA, BAZENI (pojedinačna karta)

u trajanju od 2 sata

1.500,00

FITNES SALA, SAUNA, BAZENI (organizovane grupe)

u trajanju od 3 sata

1.000,00

DOPLATA ZA SVAKI NAREDNI SAT

1 čas

500,00

REKREATIVNI BAZEN ZA ORGANIZOVANE GRUPE 20+

Poludnevna

500,00

Kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727