Cenovnik

Cenovnik usluga zatvorenog bazena

 

 

 

 

 

 

Cenovnik uLAZNICA

ZA zatvorenE bazenE

KORISNICI

CENA u din.

ULAZNICA ZA ODRASLE

700,oo

ULAZNICE

ULAZNICA ZA PENZIONERE

500,oo

ULAZNICA ZA DECU OD 3 DO 15 GODINA

500,oo

ULAZNICA ZA PACIJENTE PREKO RFZO

500,oo

Deca do 3 (tri) godine ne plaćaju ulaznicu na bazen.

RADNO VREME ZATVORENIH BAZENA: SVAKIM DANOM U DVE SMENE, od 8 – 14 h i od 15 – 21 h.
BAZEN NE RADI SVAKE PRVE SREDE U MESECU.

Kupljena ulaznica važi samo za jednu smenu.

KONTAKTIRAJTE NAS:

ADRESA
22408 Banja Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6

MAIL ADRESA
sbtermal.recepcija@gmail.com

TELEFONI RECEPCIJE
069-755-736
069-755-727